Åshild Kristin Tilrem 

Intuitiv Coaching + Håndanalyse = Transformasjon - Inspirasjon & Glede

Min store lidenskap er å hjelpe mennesker til å skape bedre helse og livskvalitet, og bidra til økt bevissthet. Det er en sann glede å få inspirere til en søken innover etter egne skjulte skatter og ressurser og være en støtte når mennesker tar ut på en indre reise. En reise som kanskje er den viktigste en gjør i løpet av livet. Jeg har selv vært på mange reiser, både på det indre og ytre plan.

På det indre plan har jeg vandret mange mil i "skyggenes dal" før jeg oppdaget mine egne indre sannheter og utviklet en dypere forståelse for livets sammenhenger og mangfoldighet, paradokser og kontraster. Å være menneske innebærer ofte å leve i en tilstand av usikkerhet og lære seg å håndtere livets uforutsigbarhet. Når en har utviklet kontakt med sin indre kjerne og skapt en solid plattform for seg selv, kan en oppleve trygghet, selv i en usikker verden. Da jeg oppdaget at jeg kunne være lykkelig og føle takknemlighet selv om livet buttet imot, følte jeg at jeg hadde kommet langt i min egen prosess. Det handler om å forstå hvordan livet fungerer og gi plass til hele seg, samt aksept for at vi ikke er ufeilbarlige.  

På det ytre plan har jeg gjort meg mange viktige livserfaringer. Jeg er godt skolert både i den alternativmedisinske og den skolemedisinske verden, med ulike utdanninger innen helse, psykologi og selvutvikling. Likevel er det livets skole som har vært den viktigste læringsarenaen og gitt meg den mest verdifulle kunnskapen. I løpet av de siste 10-15 årene har jeg gradvis utviklet min kunnskaps/erfaringsbase og oppnådd en dyp forståelse for det helhetlige mennesket og livets sammenhenger. Det å få en innsikt i den menneskelige natur og kilden til menneskelige erfaringer, er utvilsomt nøkkelen til forebygging av kronisk mentalt stress og dårlig helse.