Intuitiv Coaching

Intuitiv coaching er en spennende reise hvor det skapes rom for transformasjon og helbredelse på det fysiske, psykologiske og spirituelle plan. Intuitiv coaching er et produkt av min intuisjon og kontakt med selve livskraften, samt erfaring og kompetanse innen mange ulike retninger. Ved hjelp av transformerende samtaler og lytting bak ordene, hjelper jeg deg til å heve din bevissthet og bringer deg inn i en dypere tilstedeværelse. Her kan du få tilgang til din egen livskraft, oppleve egenkjærlighet og kjenne på en indre ro. I tillegg anvender jeg min kunnskap innen esoteriske verktøy som håndanalyse, astrologi og numerologi for å finne ditt unike potensiale og livsformål. Denne kombinasjonen vil gi deg større klarhet, innsikt og forståelse for hvem du er i din grunnleggende essens og hva som hindrer deg i å leve det livet du ønsker.

Jeg inviterer deg til å prøve en konsultasjon dersom du ønsker å:

  • komme ut av stagnasjon, frustrasjon og depresjon
  • få mer innsikt, inspirasjon og glede
  • oppdage ditt unike potensiale
  • frigjøre deg fra begrensninger
  • få mer klarhet i din livsretning
  • finne ut hva som skjuler seg bak dine fingeravtrykk

 

Livsfilosofi

Min livsfilosofi er basert på tanken om at vi alle er født som unike skapninger og en del av en større helhet. Vi har alle vår funksjon og oppgave i dette samspillet ”livet”. Et av våre viktigste livsformål er å oppdage vårt sanne “jeg” og medfødte gaver og bruke disse til å tjene menneskeheten. På grunn av livsomstendighetene ignorerer vi ofte våre unike talent og skaper oss et liv som ikke er i tråd med vår sanne natur. Som et resultat av dette føler vi oss ofte fremmed i det livet vi lever. Dette fører til frustrasjon, fremmedgjøring, meningsløshet og indre uro. Ved å utvikle vår bevissthet og oppnå en større innsikt og forståelse for disse sammenhengene, kan en lettere føre livet inn på riktig spor og dermed oppleve ekte livsglede. Dette forutsetter bevissthet på alle plan.

Utvikle sin bevissthet

Vår psykiske helse og mentale velvære er direkte knyttet til våre tankemønstre, våre følelser, vår adferd og hvordan vi lever livet vårt. Dette er igjen et resultat av vår bevissthet, vår forståelse av oss selv og våre innsikter i hvordan kroppen vår - og livet faktisk fungerer. Å leve bevisst betyr å være nærværende og tilstede i øyeblikket og eget liv. Slik kan en oppfatte signaler som kroppen gir og styre livet etter sitt indre navigasjonssystem som vi alle er utstyrt med. Det å utvikle et bevisst forhold til sine tanker, følelser og kropp, er avgjørende for å kunne oppleve livet på et dypere plan. Visdommens kilde ligger dypt i oss selv, i vårt DNA. Problemet er at sinnet vårt er fylt med negative tanker om fortiden og bekymringer for framtiden. I tillegg bærer kroppen rundt på gamle uforløste sår og smerte som fører til en indre stresstilstand som skaper ubalanser og hindrer oss i å få kontakt med vår egen visdom. Kilden til helbredelse ligger i vårt indre og vi er selv vår største helbreder. Ved å gjenvinne vår egen kraft og styrke kan vi skape balanse på alle plan og oppleve flyt og enhet. Jeg inviterer deg til å bli med på en spennende reise hvor det skapes rom for transformasjon og helbredelse og hvor jeg hjelper deg med å finne tilbake til din livskraft og egentlige essens.