De tre prinsippene: Livskraft - Bevissthet - Tanke ("Mind - Consciousness - Thought")

Livskraft: er intelligensen og energien bak alt liv som alltid er der om vi er bevisst den eller ikke. Det er når vi er i kontakt med livskraften at vi får tilgang til vår medfødte visdom og intuisjon.

Bevissthet: din bevissthet gjør deg i stand til å sanse, oppleve, erfare livet gjennom den forståelsen du har i øyeblikket. Sammen med tanker bringer bevisstheten hele den totale opplevelsen av deg selv og dine omgivelser til live gjennom dine 5 sanser. Dette skaper biokjemi, fysiologi, følelser og atferd, som er skapt gjennom tankene.

Tanke: gir oss mennesker mulighet til å skape opplevelser, ideer og former ut fra livskraften og gjør oss i stand til å føle. Vi skaper vår opplevelse av virkelighet gjennom våre tanker. Kvaliteten på tankene våre avgjør kvaliteten på livet vårt, hvordan vi opplever virkeligheten fra øyeblikk til øyeblikk.

De tre prinsippene forklarer tankeprosessen i den menneskelige eksistens hvor tanker er så mye mer enn den bevisste tanken. Vi tenker oss gjennom livet og skaper våre opplevelser ut ifra den bevisstheten vi har i øyeblikket. Når vi klarer å synkronisere "the big mind", livskraften og "the small mind", sinnet vårt eller tankene våre, vil vi oppleve en større frihet, indre ro og harmoni i livet vårt. Psykisk helse ligger iboende i alle menneskers bevissthet, men blir som oftest forstyrret av vårt forurensede sinn. Vi er alle født med et psykologisk immunforsvar som har evne til å justere og balansere seg selv så lenge vi skaper de riktige forutsetningene. Immunforsvaret jobber best når sinnet er rolig og fredfult, og ikke forstyrret og blokkert av alle de negative tankene. Når vi klarer å se bak sløret av "tankegrums" kan vi lettere få tak på visdommens kilde som vi alle er en del av. Etterhvert som mennesket blir bevisst sine tanker kan en lettere kjenne igjen og unngå disse negative tankespiralene og raskere gjenvinne en følelse av indre fred og balanse. Når sinnet vårt er i en tilstand av ro vil en dermed også kunne håndtere nye livsutfordringer på en klokere og mer hensiktsmessig måte uten å skape ytterligere stresstilstander. Å utvikle en forståelse av disse sammenhengene vil endre hele din livsopplevelse og du vil erfare livet og dine relasjoner på en helt ny måte. 

Innsikt i den menneskelige natur og kilden til menneskelige erfaringer er nøkkelen til forebygging av kronisk mentalt stress. Det har blitt vitenskapelig dokumentert at å eliminere bort mentalt stress har positiv påvirkning på mentalt velvære og fysisk sykdom. Når mennesket forstår sammenhengen mellom den psycho-spirituelle natur og de tre universelle prinsippene, kan en bevege seg bort fra usikkerhet og stress, og inn i en tilstand av fred, indre ro og motstandsdyktighet (resilence). Dette skjer uavhengig av livsomstendigheter, erfaringer, mental helse status eller utfordringer.