En håndanalyse ser på helheten og viser veien til ditt indre landskap

Hendene er et selvportrett av hvem du er i din essens -

hvem du har blitt og hvem du kan bli.

 

Håndanalyse er et unikt verktøy til bedre selvforståelse, bevisstgjøring av potensiale og mentale og emosjonelle mønstre. Hendene avslører hva som beveger seg i ditt ubevisste sinn og er en direkte refleksjon av hjernen og din psykologiske konstitusjon. Informasjonen vi får fra hendene avdekker ditt fysiske og følelsesmessige velvære, og hva som hindrer deg i å leve ut ditt fulle potensiale. En håndanalyse kan hjelpe deg til å bringe mer klarhet og fokus og bidra til at du tar riktigere valg.

På samme måte som vårt DNA fungerer som et kart over våre genetiske egenskaper har det lenge vært kjent at våre hender også inneholder strukturer og fingeravtrykk som kan leses og fortolkes med forbløffende treffsikkerhet. Håndanalyse handler verken om spådom eller framtidsprofetier, men snarere om årelang forskning hvor hendenes form, fingeravtrykk, linjer, hudkonsistens og farge er blitt studert, fortolket i forhold til menneskers atferd og karaktertrekk. En håndanalyse kan gi deg svar på essensielle spørsmål som: 

  • Hvem du er på et dypere psykologisk plan
  • Hvilke mønstre som styrer din atferd
  • Hva som er ditt største potensiale og livsformål
  • Hvilken type jobb vil du trives best i
  • Hvilken type partner passer du best sammen med
  • Helsespørsmål, kosthold, allergier, etc...
  • Hvordan utnytte denne kunnskapen om deg selv til å oppnå suksess i livet og skape grunnlag for god helse, sunne relasjoner og et meningsfylt liv.